Reflecții Tehnologie

,, Brave New World ” Apocalipsa digitalizării

,,Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.(…)Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut până ce a venit potopul și i-a luat pe toți, la fel va fi și venirea  Fiului Omului. Atunci  din doi care vor fi în țarină, unul se va lua și altul se va  lăsa. Din două care, vor măcina la moară, una se va lua și alta se va lăsa. Privegheați deci, că nu știți în care zi vine  Domnul vostru”. Matei, Cap 24, verset 35-42.

Poate că veți spune că din totdeauna au existat vremuri grele în istorie omenirii și că au mai fost momente de criză, dificultate, însă ceea ce trăim în prezent depășește cu mult limita anormalului. Acum trăim ceva de ordinul nemaivăzutului, nemaiântâlnitului, ceva ce nu a fost de la facerea lumii. Când s-a mai întâmplat ca toți oamenii de pe planetă să fie supuși în același timp  unui sechestru conștient, repetat, continuu, când au mai  fost închise toate  școlile, restaurantele, teatrele și bisericile din toată lumea aceasta?

Nici în timpul marilor epidemii de tifos sau holeră, gripe sau a altor maladii căci dacă se întâmpla acest lucru într-un colț de planetă, ceilalți erau liberi să își trăiască viața în condiții normale, călătorind, rugându-se pentru cei aflați în suferință, ajutându-i într-un fel sau altul. E, de data aceasta, situația este cu totul alta și cred că fiecare dintre noi, în adâncul sufletului  simțim acest lucru. Dușmanul este nevăzut și face parte dintr-un război psiho-bio-bacteriologic, camuflat în viclenie și în planurile stăpânitorilor acestei lumi, ale căror minți diabolice, însetate de control, consideră că suntem prea mulți pe planetă. (de parcă au făcut-o ei).

Evoluția nu o poți separa de progres. Dar ce fel de progres mediatizează  știința zilelor noastre? Nicidecum unul care contribuie la bunăstare, longevitate, fericire. Politicile economiei și trusturile farmaceutice din întreaga lume promovează ecuația  producție, al cărui scop este controlul și menținerea cifrei de afaceri, la cele mai înalte cote de profit. Sloganul este bine definit: Scopul scuză mijloacele!

Dacă facem o retrospectivă a celor doisprezece luni care au trecut, singurul domeniu care nu a fost afectat, ba din contră, a cărei cifre de afaceri a crescut, este industria farmaceutică și toată suita de coloși implicați în marea afacere globală a falimentării micilor întreprinzători. Un glob pământesc izolat în panică, frică, gripă și moarte face parte din primul act, al unei piese de teatru sau mai bine spus, a unui film cu actori bine pregătiți, într-o regie de excepție, semnată de un  regizor bolnav psihic, diabolic.

Sunt convinsă că nimic nu este întâmplător și că toate se întâmplă pentru că le este îngăduit de Dumnezeu cu un scop. Derapajul întregii omenirii nu a început de ieri, de azi. El se tot întâmplă de un amar de vreme, întrecând cu mult grozăviile pe care mintea umană și le poate imagina:,, Și aceasta să știi că, în zilele  din urmă vor veni vremuri grele. Că vor fi  oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neânfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioși, îngânfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu.

Având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te și de aceștia. Căci dintre aceștia sunt cei ce se vâră prin case și robesc femeiuști împovărate de păcate și purtate de multe feluri de pofte. Mereu învățând și neputând niciodată să ajungă la cunoașterea adevărului.Epistola 2 Timotei, Cap.3. verset 1-7.

Aceasta este cauza pentru care Dumnezeu ,,a pus piciorul pe frână”, a spus ,,Nebune! În această noapte  vor cere de la tine sufletul tău”. Luca , Cap.12, verset 20

Dar să nu vă gândiți că Dumnezeu vrea moartea păcătosului:,, Eu nu voiesc moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să fie viu. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele!” Iehechil, Cap 33, verset 11.

Și totuși omul ce face, persistă în mândrie și neascultare, păcatul primordial care l-a scos afară din grădina Raiului, din starea de nemurire sufletească și trupească. Așa se întâmplă și acum. Omenirea lepădată de harul dumnezeiesc își asumă toată știința, toată tehnologia ca și când este atotștiutoare, însă excluderea lui Dumnezeu din ecuația vieții va fi drastic sancționată. Cum și când se va întâmpla acest lucru ? ,, Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”. Matei , Cap 24, verset 36 dar asta nu înseamnă că trebuie să fim ipocriți prin incapacitatea de a  recunoaște semnele vremurilor: ,,Când se face seară, ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roşu. Iar dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu-posomorât. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi!”. Matei, Cap 16, Verset 2-3.

Neliniștea, instabilitatea, incertitudinea zile de mâine ne alimentează spaima interioră despre ceva rău pe cale să se întâmple și imposibil de evitat. Anormalitatea înghite normalitatea. Cum este posibil ca evoluția unei societăți să se dezvolte sănătos, civic și moral  prin legiferarea  inepțiilor de tip  El și Ea, nu mai există, Mama și Tata  sunt cuvinte interzise, transformate în Părinte 1, Părinte 2. Ce fel de educație este aceasta?

Una demonică poate, nicidecum sănătoasă, normală. Devierile de comportament psiho-sociale,  ridicate la rang de virtute, aprobate prin legi de minți bolnave, infiltrate în toate guvernele lumii, ajungând în majoritate să decidă soarta și educația întregii omeniri, au ca singur scop denigrarea ființei umane, a întregii creații.

Aceste structuri anormale doresc cu orice preț distrugerea familie și a tuturor valorilor morale-creștie, cu scopul deliberat de a transforma viitoarele generații într-o societate de elgibitichiuplusiți. Sub masca discriminării se ascunde arma care îți închide gura, îți inoculează frica și te face să accepți nebunia unei lumi căzute, scoli închise și lecții de educație sexuală încă de la cele mai fragede vârste.

,,Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos.

Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele pentru bucate şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. Iar Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea Sa. Au nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum!”. I Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, Cap.6, Verset 9-15.

 În concluzie, anormalul este propovăduit și acceptat ca o normalitate: ,, Va veni vremea ca oamenii să înnebunească și când vor vedea pe cineva că nu înnebunește se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor”. Sfântul Antonie cel Mare.

Viața pe pământ este o continuă luptă între forțele binelui și ale răului, între adevăr și minciună, frumos și urât. Prin rațiune, voință și liberul arbitru avem capacitatea de a alege, de a discerne. La acestea se mai adaugă capacitatea omului de a dezvolta darurile primite de la Dumnezeu în folosul semenilor, societății, în tote domeniile de activitate .

Dar ce ne facem când știința devine o armă cu două tăișuri, un bumerang  pe care nu îl mai poți controla sau și mai grav, când știința ajunge și se dezvoltă în laboratoarele unor psihopați. Ceea ce trăim în prezent este o psihoză generalizată la nivel mondial, condusă de oculta mondială, forța răului ce a căutat să acapareze creația lui Dumnezeu încă de la începuturile ei. Aici nu discutăm despre conspirații, vorbim despre o realitate  cu probleme distopice, o societate de tip Orwellian descrisă în cartea ,,1984”  sau un scenariu de film regizat după cartea scrisă de Aldous Huxley, intitulată Brave New World și în prezent, împlinirea Apocalipsei.  Ideea inteligenței artificiale în detrimentul vieții normale nu este un concept inventat astăzi.

Mișcarea transumanistă  există și lucrează de foarte mult timp la standarde SF, transpusă într-o realitate greu de perceput mai ales pentru cei care sunt totalmente străini de cunoașterea și acceptarea adevărului. Preocupările lumii mondene, hedoniste (goana după bani, confort, lux și plăceri)  sunt cu totul altele decât ceea ce plănuiește să facă manipulatorii inteligenței artificiale. Nu vă spun basme, nu îmi pierd timpul. Citesc, mă informez. Cel mai mare dușman al informării este tocmai lipsa de informare, neștiința și ignorarea  cu vehemență a pericolelor care pândesc la orice pas secolul vitezei: ,,Neştiinţa, sursa cea mai de la început a tuturor relelor.” Sfântul Maxim Mărturisitorul, Filocalia.

Șantajul plandemiei mondiale, cu scopul injectării organismului uman cu modificatorul genetic,  o să ajungă până într-acolo încât, condițiile care vor fi împuse de autorități  vor înjosi condiția umană în cel mai demonic mod  posibil. Morții pe bandă rulantă din secțiile ATI, în procent de 90% nu sunt altceva decât rezultatul unui malpraxis voit, supraventilați sau sedați, fără realizarea necropsiei, conform ordinelor și protocoalelor impuse de OMS.

Frica a fost deja inoculată cu succes,  scenariul este pregătit pentru nivelul următor. Dacă tot avem o boală, cum au reușit să o inoculeze ca fiind mortală, contagioasă, acum au venit tot ei cu soluția salvatoare: Vax – Modificatorul genetic. Operațiunea de injectare, propaganda de intimidare, șantajarea populației este în plină desfășurare, implementată cu ajutorul dictaturii medical-militare și a celebrei mass-media plătită foarte bine  de către autoritățile competente. Diavolul are o experineță de mii de ani, deci a găsit o cale mârșavă, subtilă de șantaj emoțional al oamenilor, amenințându-i cu  pierderea locului de muncă iar aici vă pot da un singur exempul: Pașaportului VerdeGreen Pass.

Acest pașaport verde perfect funcțional cu aplicația Codului QR, vezi doamne singura cale de resuscitare a aviației și a turismului, pe care tot ei l-au falimentat, blocând toată economia, reprezintă singura și unica soluție de ieșire din criză. O mare minciună bineânțeles. Ei au nevoie de câți mai mulți oameni injectați cu modificatorul genetic pentru că doar prin această substanță ormanismul uman devine compatibil cu tehnologia pe care vor să o implementeze. Industria perfectă pentru o populație globalizată dependentă de tot felul de plăceri: lux, călătorii, funcții înalte, private jet.

Nimic nu mai contează în ziua de astăzi în afară de banii din cont, mașinile din garaje, parcare, statutul social, vacanțele din Zanzibar și Mldive. Deci, cumva este aproape  imposibil ca omul să se gândească de două ori înainte de a lua o decizie, mai ales când majoritatea lucrează în străinătate de ani de zile și acum  dintr-o dată, se trezesc în situația de a alege între confortul bunăstării și mântuirea personală, salvarea sufletului. Frica zile de mâine, instabilitatea financiară și grija ,,ce vom face dacă nu ne injectăm,, bântuie gândurile tuturor oamenilor. Oare cum și ce poți spune părinților cu copii mici, cu rate la bancă, fără serviciu, etc? Este extrem de greu să  încurajezi oamenii, atunci când toată  nădejdea lor se află doar în cele materiale, când ei consideră că tot ceea ce au, se datorează în exclusivitate eforturilor personale.

De cele mai multe ori uităm că ceea ce avem se datorează unei pronii divine și că de fapt, cineva are grija să nu ne lipsească nimic. Omul își atribuie toate grijile ignorând total purtarea de grijă a lui Dumnezeu și faptul că tot ce avem este primit în dar și la un moment dat, chiar în împrumut. Familia, copii, frații, surorile, prietenii sunt darurile lui Dumnezeu în viața noastră însă acest lucru îl constientizăm tarziu sau deloc. Așa se întâmplă și cu lucrurile materiale.

Lăsați-vă viața în mâinile lui Dumnezeu și credeți că tot ceea ce cereți ați și primit deja. Ajunge grijile zile de astăzi. Mulțumiți-vă cu ceea ce aveți și în vremuri de încercare, săturați-vă cu puțin pentru că omul, nu va trăi doar cu paine și apă ci cu tot cuvântul care iese de la Dumnezeu. Noi nu suntem doar materie, suntem și suflet, energie. Credeți puternic că Dumnezeu știe absolut  tot ce aveți nevoie,  având în vedere faptul că și perii capului vă sunt înumărați de către Tatăl Creator: ,,La voi însă şi perii capului, toţi sunt număraţi”. Sfânta Evanghelie după Matei, Cap 10, verset 30

Deci nu vă mai faceți griji ce veți face și cum veți supaviețui, dacă nu veți primi semnul fiarei. Sufletele voastre valorează mai mult decât toate bogațiile lumii acesteia, iar Dumnezeu nu vrea să piardă pe nimeni. Nu vă mai controlați viața într-un ritm absurd și nu vă mai faceți planuri pe termen lung pentru a nu fi dezamăgiți mai tărziu sau chinuiți de depresie.

,,Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri”. Sfânta Evanghelie după Marcu , Cap. 8 , verset 34-38

Părintele ceresc veghează și toate sunt îngăduite pentru mântuirea noastră. Acest examen trebuie să îl câștigăm în Domnul. Să alegem binele pentru că: ,, Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi?

Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?

 Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.

Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei”. Matei, Cap 6, Verset 24-34

,,Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia. Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie; faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuţinată în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie nu o strică. Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră”. Sf.Luca, Cap 12, Verset 32-34.

Într-adevăr, adevărate sunt cuvintele lui Dumnezeu și vă pot mărturisi că viața și circumnstanțele ei, m-au făcut să înțeleg și să trăiesc această experiență de viață. Nu primești o cruce mai grea decât poți duce. Așadar, fiți cu luare aminte, fiți treji și cu credință puternică. Satana răcnește ca un leu și caută să ne înghită pe toți pentru că știe că avem un suflet nemuritor, dar mai presus de aceasta, știe că nu mai are mult timp până când va fi aruncat în iezerul de foc și de pucioasă, unde va fi chinuit zi și noapte, în vecii vecilor.

,,Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Căruia staţi împotrivă, tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe îndură şi fraţii voştri în lume. Iar Dumnezeul a tot harul, Care v-a chemat la slava Sa cea veşnică, întru Hristos Iisus, El însuşi, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va duce la desăvârşire, vă va întări, vă va împuternici, vă va face neclintiţi. A Lui fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin”. Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru, Cap 5, verset 8-11.

,,Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, Spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru voi, Cei ce sunteţi păziţi cu puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, spre mântuire, gata să se dea pe faţă în vremea de apoi.  Întru aceasta vă bucuraţi, măcar că acum ar trebui să fiţi trişti, încercaţi fiind de multe feluri de ispite pentru puţină vreme, Pentru ca credinţa voastră încercată, mult mai de preţ decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, să fie găsită spre laudă şi spre slavă şi spre cinste, la arătarea lui Iisus Hristos. Pe El, fără să-L fi văzut, Îl iubiţi; întru El, deşi acum nu-L vedeţi, voi credeţi şi vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită”. Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru, Cap 1, verset 3-8

Nu vă fie teamă.Timpul acesta se va scurta pentru cei aleși și acest lucru deja se simte. Anii au trec ca lunile, lunile ca săptămânile, saptămânile ca zilele și zilele ca niște clipe, secunde. Studiile științifice ne demonstrează același lucru. Fizic, timpul  nu mai este același. ,,Oamenii de știință afirmă că ziua s-a micșorat. În consecință o zi nu mai are 24 de ore ci 16 ore, dată fiind modificarea frecvenței din Rezonanța Shumann de la 7,8 HZ la 12 HZ. Timp de mii de ani, Rezonanța Shumann a avut valoarea constantă de 7,8 Hz însă, începând din 1980 s-a constatat o accelerare rapidă.

Astfel, s-a ajuns ca în zilele noastre Rezonanța Shumann să aibă valoarea de 12 Hz, consecința directă fiind ca 24 de ore actuale corespund cu 16 ore reale, în termenii timpului terestru. Biblia ne-a avertizat că în vremurile din urmă timpul se va scurta, viața omului se va scurta, ca să se scurteze ororile și suferințele de pe planetă”. (https://www.antena3.ro/life/ziua-a-ajuns-la-doar-16-ore-teoria-care-demonstreaza-acest-lucru-456233.html)

,,Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi. Şi de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi, pe care i-a ales, a scurtat acele zile”. Sfânta Evanghelie după Marcu, Cap 13, verset 19-20. Timpul ca timpul, dar ce te faci cu mintea unor psihopați însetați de contol și de  joaca de-a Dumnezeu. Acest lucru  reprezintă un adevărat  pericol. Esența ideii de transumanism este de a crea o super ființă umană tehnologizată. Mai pe românește, schimbarea treptată a rasei umane, sau, într-un final mai radical, înlocuirea ei cu una mai bună, mai robostă, mai inteligentă, cu ajutorul științei și tehnologiei.

Transumanismul intersectează mai multe domenii în care tehnologia își face de cap: robotică, nano-robotică, genetică, neurologie, biotehnologie și, firește, IA (inteligența artificială). Așa că, drumul spre  inaugurarea  unei ere noi (New Age) este chiar aici,  de loc complicat sau imposibil de realizat. Poate să fi prea naiv, în secolul XXI  să ignori  această tehnologie care modifică genetic corpul uman. Cum credeți că ar fi putut îngenunchia, înșela, maltrata o lume întreagă fără generarea în prealabil, a unei crize mondiale de natură să înrobeacă toate națiunile, cu școli și biserici  închise, cu spitale transformate în lagăre ale morții și oameni sechestrați în case, scanați pe mână sau pe frunte la întrarea în super-magazine. Cum oare?

Organizațiile menite să apere drepturile și libertățile tuturor oamenilor s-au transformat sau chiar au fost de la bun început lupi în piei de oaie. Cine să te apere, cine să îți explice când toată lumea tace, inclusiv cei care au datoria morală să o facă: mass-media vândută interselor mondiale, ziariștii independenți reduși la tăcere, doctorii amenițați cu pierderea locului de muncă, prelații însetați de confort și avere, președinții alogeni, slugarnici guvernului mondial.

Certificate of Vaccination  – AI (inteligența artificială) nu este alceva decât îmbinarea identității biologice pesonale cu un alt fel de identitate – ID 2020 încă din 2016. (https://id2020.org)

Vorba cântecului, Concentrați în metropole:

,,O să dam viața reală pentru  viața virtuală
O să stăm cu laptopu-n WCu’ in era digitală.
Conectați la net, pe mess, tot mai des
O să privim pe geam afară fără pic de interes.
Din carcere de lux vom evada și vom lega
Prietenii bazate pe transfer de mega

Minoritățile  au drepturi, majoritatea nu
E secolul restricțiilor, indiferent ce crezi tu.
Globalizand informații am ajuns să cred ca sunt defect
Oare de ce nu pot discrimina dupa aspect?
Libertatea, e un concept total depășit
Avem onoarea de a fi monitorizați prin satelit”.

Și de la viața în libertate ne întoarcem din nou în sechestrare, manipulare, prostie și inoculare. Coșmarul abia a început. Biometria ,,salvează România”, cip –cirip coco-plandemia.

Tocmai aici lucrează vicleanul, prin intermediul serului modificator ale cărui ingredinete au un nume foarte interesant: Luciferază și Luciferină,  pentru cine are ochi să vadă și pricepere să înțeleagă moderna – Modificator al acidului ribonucleic, Ribonucleic acid (RNA). La care se adaugă patentul de inovație WO2020060606 – Cryptocurrency System Using Body Activity Data https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

(Sistem de criptomonedă ce folosește datele activității corpului uman).

,, Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, Cap.13, verset 16-18.

V-ați întrebat oare cum funcționează codul de bare și ce implicații poate avea în plan spiritual? Semnul exterior acceptat de om pe mână sau pe frunte, este echivalent cu lepădarea de propria pesoană și chipul lui Dumnezeu din noi. Oamenii vor ajunge mărfuri ștanțate, codificate cu un număr unic de înregistrare.

Codul UPC EAN conține cifre reprezentate sub formă de linii paralele verticale, negre și albe pentru că citirea lor într-un mod electonic, optic, este rapidă și se face fără grșeală. Fiecare cifră din sistemul zecimal are un corespondent în sistemul binar (ce folosește numai 0 si 1) după cum se observă în figura alăturată.

Sub cele trei bare de siguranță (Guards Bars) nu sunt reprezentate ciferele de 6 , totuși în reprezentarea binară ele sunt citite de scanner ca trei de șase (666). Mai multe informații despre acest subiect puteți afla citind cartea  La apusul libertății scrisă de  Ieromonah Hristodul Aghioritul: ,, În spatele sistemului perfect al cărții de credit, al codului de bare realizat prin computer se ascunde o dictatură universală, se ascunde sclavia, robia față de Antihrist”. (https://www.cut-the-knot.org/do_you_know/BarcodeEncoding.shtml)

Aproape țoți oamenii au carduri bancare, card de sănătate, pașaport și telefon mobil cu cipuri încorporate însă, toate acestea sunt premergătoare unui sistem și a unei politici mondiale de cipare a populației. Aici este marele pericol. De acest lucru trebuie să ne păzim. Recomand citirea Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul  care are doar 22 de capitole, explicând destul de clar în capitolul 13 , versetele 11-18  ce va face și cum se va implementa această politică demonică în zilele noastre, adică prin forță și viclenie, în așa fel încât lumea îngrozită de foame, sărăcie, să creadă , să o urmeze și să i se închine, acceptând semnul fiarei, care este număr de om. Deci, o tehnologie inventată de o minte omenească bolnavă, demonică  fără de care nimeni nu poate cumpăra sau vinde. ,,Şi am văzut o altă fiară, ridicându-se din pământ, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur. Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

Şi face semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor. Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, Cap 13, versete 11-18

În comparație cu un cod de bare simplu  UPC EAN  care poate stoca doar cifre, Codul QR care înseamnă Quick Response este mult mai avansat deoarece tehnologia lui stochează atât cifre cât și caractere (ex: A, B, C .!$#%^*.., 3, 4,). Evident, totul are o logică. Oare de ce singura soluție de a gestiona o plandemie este Codul QR în strânsă legătură cu acul, serul și seringa? Oare de ce este nevoie de o resetare globală a tuturor sistemelor sociale și a relațiilor inter-umane când rata de vindecare a acestei gripe, bacterii este de  99,997%?

Rusia și China a forțat populația, ca pentru orice deplasare, pe o distanță mai mare de 100 de m să fie necesară prezentarea unui Cod QR unic, emis de autorități, tocmai pentru a supraveghea îndeaproape, toate activitățile întreprinse: călătoria cu metroul, deplasările în inters personal la farmacie, market, spital, etc.

Pentru această aplicație este nevoie de un telefon inteligent (smartphone) compatibil cu tehnologia 5G. Și dacă nu ai telefon, momentan tot e bine, modificatorul genetic este cel mai important. În curând nu va mai fi disponibilă frecvența 4G pentru că ea va fi definitiv și irevocabil inlocuită cu 5 G, 6 G. Automat ești nevoit să te aliniezi la noile standarde impuse, ,,să te conformezi”.

În China orice cumperi, orice vinzi se face cu telefonul. Dependența de telefont este mai ceva decât de aer. Să vă explic cum au gândit acest mecanism. Dependența omului de telefon este o grijă rezolvată. Acum lupta se duce pe un teren deja pregătit. După ce se realizează așa zisa înjectare cu serul minune, în a cărui compoziție trăiește o enzimă, ce emite unde electro-magnetice, omul primește un cerificat, prin care demonstrează injectarea,  iar Codul QR  generat de telefonul personal, își face treaba.

Toate ingredinetele sunt acolo: modificatorul genetic în corpul uman, telefonul conectat la noua frecvență 5G  și  aplicația minune, Codul QR. În momentul în care aplicația este activată ea caută frecvența și comunică cu nanoroboții, care acum fac parte comună, cu organismul care îi poartă. Aplicația, Codul QR îi permite telefonului să comunice în continuu cu organismul deținătorului.

Cum stă în contact cu subiectul uman? Telefonul emite unde ca orice dispozitiv electronic iar organismul uman, îi răspunde prin intermediul milioanelor de nanoroboți invizibili, implantați prin injectare, transmițând cu o deosebită precizie, exactitate toate datele și starea de sănătate a celui vaccinat. Nanoroboții sunt viespele în miniatură care transportă toate informațiile din corpul posesorului către aplicația Codului QR. Acest lucru se numește telemedicină. În acest fel, medicul aflat la km distanță  poate prescrie orice medicament pe baza informațiilor primite de aplicația Codului QR.

Vizualizeză online tot istoricul pacientului, va cunoaște câte vaccinuri a făcut, ce probleme de sănătate are pacientul dar mai ales ce  trebuie să îi prescrie. Prin butonarea telefonului va rezolva absolut tot. Nanoroboții și Codul QR  realizează o simbioza absolută .

,,Frecvențele cuprinse între 1 și 20 MHz pot fi utilizate  cu succes pentru astfel de aplicații biomedicale, fără a se produce  deteriorări ale țesutului sau altor organe și funcții din corpul uman. Complicațiile apar atunci când frecvențele sunt mai mari de 20 MHz… cum ar fi între 30-100 MHz. Mă întreb? Care o fi banda de frecvență folosită de releele 5G instalate  în marile orașe?”. Wayne McRoy.

Modificatorul genetic covrig este poarta prin care nanotehnologia intră în viețile oamenilor. În acest sistem al tehnologiei, ce are ca scop dezumanizarea ființei umane, nanoroboții au un rol esențial.

Nu vei mai putea folosi niciun serviciu social (educație, sănatate, călătorii) fara a fi injectat, nu vei mai putea cumpăra sau vinde. China a afirmat că până în 2025 toata lumea trebuie să fie conectata la inteligența artificială AI, iar altcineva să coordoneze activitatea din spatele unui calculator global central. Fiecare stat va avea propriul sistem de monitorizare iar datele colectat se vor centraliza în banca de date, a organizației globaliste.

Deja în China se vorbește de 6 G, 7G. Persoana umana se va transforma într-un semi robot fără să realizeze. Aplicația va fi actualizată periodic, iar ce s-a întâmplat în Wuhan, cu oamenii care leșinau pe stradă, a fost de fapt o aplicație militară de reglarea a intensității undelor electromagnetice. Așadar, vaccinul este un modificator  genetic (lucrează la o genă) pentru că numai așa organismul va putea suporta bombardamentul electromagnetic și milioanele de nanoboți pe care trebuie să le primească într-o singură doză. Substanța capabilă de modificare genetică.

Cu alte cuvinte, pentru binele personal și sănatatea publică, sunteți obligați să vă descărcați aplicația. Astfel nu va mai fi nevoie de polițiști care să te verifice, telefonul personal va transmite în rețea tot ce trebuie, sistemului de operare android Made in China. Nu vei mai avea acces nicăieri și la niciun serviciu social. O realitate chinezească pe care cât de curând o vom trăi și în Europa. Însă, aici au întâmpinat o mare problemă: Marele Zid Creștinesc – Spinul care îi înțeapă deranjant – Ortodoxia.

De aceea ritmul de vaccinare este puțin mai greoi. Europenii, creștinii nu sunt proști. De ce credeți că sunt atâtea proteste și manifestații în stradă? Pentru că lumea s-a săturat de minciună. Simte pericolul, secera deasupra capului. Majoritatea au trezvia spirituală, duhovnicească necesară pentru a conștientiza gravitatea acestor modificatoare genetice. ,,Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi şi nu vă aduceţi aminte”. Sfânta Evanghelie după Marcu, Cap 8, verset 18.

Sfârșitul speciei umane este aproape. Perosanele  modificate genetic vor naște un produs genetic. În cel mult zece ani nu vor mai exista oameni ci mutanți genetici,  mutageni. O lume mutantă .

,,Vor găsi o boală pentru care vor face un vaccin, care va fi obligatoriu, și care va fi începutul pecetluirii”. Sfântul Paisie Aghioritul

,,Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”. Apocalipsa Sfântului  Ioan Teologul , Cap 13, Verset 17-18.

 În secolul XXI nu vorbim despre conspirații, vorbim despre realități. Dar să nu ne întristăm, să nu cădem în deznădejde. Dumnezeu are grijă de turma lui mică. Important este să ducem lupta cea bună, să rămânem tari, uniți  în credință și comunitate. Cerul și pământul vor trece însă cuvintele Domnului, nu. ,,Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu, pe cei adormiți întru Iisus, îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spuneam, după cuvântul Domnului, că noi cei vii,  care vom fii rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Pentru că Însuși Domnul, într-u poruncă, la glasul Arhanghelului și întru trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer , și cei morți într-u Hristos vor învia întâi.

După aceea, noi cei vii, care vom fii rămas, vom fii răpiți, împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și așa pururea vom fi cu Domnul. De accea, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte”. Ep.1 Tesaloniceni a Sf.Apostol Pavel, Cap 4, Verset 14-18.

Este nevoie de o înnoire a vieții, de o izbăvire din tot ce este rău, demonic pentru că lumea a ajuns într-un punct din care nu se mai poate întoarce. Autodistrugerea este ireversibilă și nu datorită faptului că Dumnezeu nu are puterea de a schimba cursul lucrurilor, ci datorită faptului că omul, a ajuns din nou la practicarea păcatului strămoșesc care l-a izgonit din Rai, și anume mândria luciferică, mândrie care acum se materializează prin dorința și intențiile psiho-demonizaților de a fi mai presus de Dumnezeu prin înlocuirea, excluderea lui din propriul act al creație și, transformarea ființei umane într-un material modificat genetic, mtant, zombii genetic.

Acest lucru nu se va întâmpla pentru că Atotputernicul nu va permite o așa urgie. Dumnezeu nu se lasă batjocorit la nesfârșit. El este îndelung răbdător, mult milostiv dar face dreptate celor ce li se face  strâmbătate. Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus.

,,Dar vă spun vouă, prietenii Mei: Nu vă temeţi de cei care ucid trupul şi după aceasta n-au ce să mai facă.Vă voi arăta însă de cine să vă temeţi: Temeţi-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în gheena; da, vă zic vouă, de acela să vă temeţi”. Sfânta Evanghelie după Luca, Cap 12, verset 4-5

,,Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui. Iar când veţi vedea urâciunea pustiirii, stând unde nu se cuvine – cine citeşte să înţeleagă – atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munţi. Şi cel de pe acoperiş să nu se coboare în casă, nici să intre ca să-şi ia ceva din casa sa. Şi cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă îndărăt, ca să-şi ia haină”.  Sfânta Evanghelie după Marcu, Cap 13, verset 13-16

,,Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit”. Sfânta Evanghelie după Matei, Cap 24, verset 12-13

Ca un părinte care își iubește copiii, Dumnezeu ne învață de cine să ne ferim și cum să ne păzim sufletele, ne îndeamnă să avem răbdare dar nu ne spune să fim proști. La sfârșitul lumii El nu o să vină să se răstignească din nou pe cruce. Acest lucru se întâmplă de mai bine de 2000 de ani continuu, în fiecare duminică, în cadrul Sfintei Liturghii, pentru iertarea tuturor păcatelor. Acum vine pe norii cerului ca Drept Judecător, să judece vii și morții a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Cel ce crede se va mântui.

,,Temeți-vă de Domnul și dați lui slavă, că a venit ceasul judecății Lui, și vă închinați Celui ce a făcut  cerul și pământul și marea și izvoarele apelor”. Apocalipsa Sf.Ioan Teologul, Cap.14, verset 7.

,,Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine; Şi I-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul Omului. Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui. Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. Sfânta Evanghelie după Ioan, Cap 5, Verset 25 – 30

,,Dar voi luaţi seama. Iată dinainte v-am spus vouă toate. Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă. Şi atunci El va trimite pe îngeri şi va aduna pe aleşii Săi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. Sfânta Evanghelie după Marcu, Cap 13 , verset 23-31

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine”. Sfânta Evanghelie după Ioan, Cap 14, verset 6

,,Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.

Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi”. Sfânta Evanghelie după Matei, Cap 10, verset 34-39

Dumnezeu nu obligă pe nimeni să îl urmeze. Omul are discernământ, libertate, voință pentru că așa a fost creat încă de la început, din dragoste și voință însă, cei care îl iubesc cu adevărat trebuie să îi demonstreze și prin fapte. Toți oamenii de pe planetă vor fi supuși acestui test al dragostei și vor alege: ,, Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră”. Sfânta Evanghelie după Luca ,Cap 12, verset 34.Cernerea este pe măsura luptei. Să ne înumărăm și noi  printre cei salvați din teascul mâniei .

,,Şi m-am uitat şi iată Mielul stătea pe muntele Sion şi cu Elo sută patruzeci şi patru de mii, care aveau numele Lui şi numele Tatălui Lui, scris pe frunţile lor. Atunci am auzit un glas din cer, ca un vuiet de ape multe şi ca bubuitul unui tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit ca glasul celor ce cântă cu alăutele lor. Şi cântau o cântare nouă, înaintea tronului şi înaintea celor patru fiinţe şi înaintea bătrânilor; şi nimeni nu putea să înveţe cântarea decât numai cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Aceştia sunt care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceştia sunt care merg după Miel ori unde se va duce. Aceştia au fost răscumpăraţi dintre oameni, pârgă lui Dumnezeu şi Mielului. Iar în gura lor nu s-a aflat minciună, fiindcă sunt fără prihană. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, Cap 14, verset 1-5.

Cartea apocalispsei scrisă de Sfântul Ioan Teologul ne dezvăluie lucruri înfiorătoare, realități care sunt în plină desfășurare. Fiara cu zece coarne și șapte capete nu vă gândiți că este un animal supraviețuitor din epoca dinozaurilor. Categoric, nu este. Se referă la împărații lumii acesteia și la puterile care o conduc, la așa zisele uniuni și lupte pentru putere și control. Acestei fiare satanice,  i se va da voie să stăpânească patruzeci și două de luni , adică trei ani și jumătate, iar cei ale căror nume nu sunt scrise de la facerea lumii în cartea vieții, o va urma, i se va închina. Cumplită este despărțirea sufletului de trup, dar mai cumplită este despărțirea sufletului nemuritor de harul lui Dumnezeu, de harul Duhului Sfânt primit la botez pentru că fără har omul este neputincios și pradă diavolului.

Cei care vor lupta împotriva uneltirilor diavolești, se vor împotivi pecetluirii cu numărul de om – 666 – chiar cu prețul vieții, aceștia își vor înălbii sufletele în sângele Mielului. De restul Dumnezeu știe. Lupta este chiar acum pe viață și pe moarte. Pericolul este mai aproape decât ne putem imagina,decât putem crede.

Carantinarea, restricțiile, abandonul școlar, închiderea instituțiilor de cultură, testarea populației, falimentarea economiei, a micilor întreprinzători, șantajarea, impunerea oamenilor să accepte vaccinul ca o ultimă și sigură soluție, nu sunt altceva decât uneltirile plănuite, cu multă vreme înainte de către legiunea demonică. Ei îi pregătesc calea celui care vrea să stea împotriva lui Dumnezeu, vor să îl instaureze pe Antihrist  atunci când apogeul disperării va  cunoaște cote maxime și când minciuna va fi acceptată ca fiind cel mai important adevăr. Rezultatele deja le avem. Însă, țineți minte. Satana ucide, nu dă viață. Cei care nu au suportat tehnologia serului modificator genetic, au încheiat contractul cu viața trupească și sufletească. Statistica zile din 23 Martie 2021, raportează 89 de persoane decedate. De cele nedeclarate de frica ateilor, slugilor satanei, ocultei mondiale nu am cum să vă informez. Știe numai bunul Dumnezeu.

,,Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă. Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi balaurul i-a dat ei puterea lui şi scaunul lui şi stăpânire mare. Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată şi tot pământul s-a minunat mergând după fiară. Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea?

 Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. Şi şi-a deschis gura sa spre hula lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locuiesc în cer. Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul. Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat. Dacă are cineva urechi – să audă!. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, Cap 13, verset 1-9.

Sinteza acestui articol, informațiile medicale, științifice- religioase nu au ca scop întristarea nimănui, denigrarea sau categorisirea cuiva în vaccinat sau nevaccinat. Din contră. Aici am pus sufletul și dragoste mea pentru voi, am adunat informații prețioase care au drept scop informarea tuturor despre importanța deciziilor pe care le avem de făcut, în contextul dezumanizării creștinătății, căci despre asta este vorba. Dumnezeu nu vrea să piardă pe nimeni. El nu își distruge propria creație. Căci mai mare este bucuria în ceruri pentru un păcătos mântuit decât pentru un sfânt care știe că locuiește în Rai:,,Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut. Iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos e mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. El vrea să ne ajute, să ne ridice, vrea să ne sfințească, vrea să ne primească între ai Săi, să ne ridice mai presus de noi.”

,,Iubirea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos îi mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu”. Sf. Arsenie Boca

Cuvântul spus de Părintele Arsenie, în paragraful  de mai sus, ne aduce aminte de ceea ce spune Psalmistul, prin cuvintele acestea: „Cât e de sus cerul deasupra pământului, atât de mare e bunătatea Lui (a lui Dumnezeu) spre cei ce se tem de Dânsul. Cât de departe e Răsăritul de Apus, atâta a depărtat El de noi fărădelegile noastre. Cum miluieşte un tată pe copiii săi, aşa miluieşte Domnul pe cei ce se tem de Dânsul” (Psalmul 102, 10-13).

Frați creștini, dragii mei, îmbărbătați-vă, încurajați-vă, puneți la inimă cuvintele Mântuitorului Nostru Iisus Hristos pe care vi le-am aminti aici pentru că:,,La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o”. Sfânta Evanghelie după Ioan, Cap 1, verset 1-5

Prin cuvânt am încercat și eu să vă informez, să ajung la sufletele voastre, prin priceperea, inspirația primită de la Dumnezeu fără de care nu suntem nimic,, Nihil Sine Deo”. Atât cât m-am priceput și am conștientizat că trebuie și că este important să vă transmit, atât v-am transmis.

Aceste vremuri și tot ceea ce se întâmplă nu a mai fost de la facerea lumii, așa că nu este vreme de dormit. Treziți-vă, lepădați-vă de frică și grija zilei de mâine, îmbrăcați-vă cu harul Lui Dumnezeu și înrolați-vă în bătălia finală a omenirii. Dumnezeu are nevoie de voința și hotărârea voastră, vrea să vadă cum și ce fel de dragoste îi oferiți. De restul nu trebuie să vă mai îngrijiți. Tatăl Nostru, cel din Ceruri va avea grijă de tot ceea ce ne frământă sau ne îngrijorează. Va avea grijă de copiii și frații voștri, de soț și soție și mai ales de pâine cea de toate zile, pentru că aici este problema cea mai mare, pântecele și confortul. Până acum, pe timp de pace, va lipsit ceva? Nu. Oare de ce credeți că ne va lăsa singuri tocmai acum  în vreme de război? Sau că vom muri de foame? Nicidecum.,, Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. Sfânta Evanghelie după Matei, Cap 4, Verset 4.

Așadar, sus inimile, Hristos a Înviat din Morți/ Cu moartea pe moarte calcând/ Și celor din morminte/ Viață daruindu-le. Dacă Iisus Hristos a înviat din morți și noi vom învia pentru că însuși Dumnezeu ne-a făgăduit învierea trupului și nemurirea. El a spus că noi împreună cu Dânsul vom fi luaţi la cer. El este Calea, Adevărul și Viața. El a biruit porțile Iadului. În numele lui tot genunchiul să se plece. Să credem că și noi vom fi răpiți în nori, spre întâmpinarea lui Hristos la sfârșitul veacului. El este lumina lumii și în numele lui vom fi mântuiți în vecii vecilor amin.

,,Deci, aşa va fi şi cu trupurile noastre cele înviate, fiindcă noi avem aceeaşi fire omenească cu Hristos. Aceasta o arată Pavel şi mai lămurit în cuvintele: „El va schimba trupul smereniei noastre, ca să se facă în chipul trupului slavei Lui” (Filipeni 3, 21). Iar dacă trupul nostru va fi asemenea Trupului proslăvit al lui Hristos, va fi asemenea celui luat la cer şi înălţat pe nori.Aşadar, toate acestea trebuie să le aştepţi la învierea sa.” Sfântul Ioan Gură de Aur.

„Iată, Mirele vine în miezul nopții/ Și fericită e sluga pe care o va afla priveghind/ Iar nevrednică-i aceea/Pe care o va afla lenevindu-se/ Vezi, dar, suflete al meu,/Cu somnul sa nu te îngreuiezi/ Ca să nu te dai morții/ Și afară de Împărație să te încui/ Ci te deșteaptă, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt/ Ești Dumnezeul nostru,/ Pentru Rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu/ Miluiește-ne pe noi!”,,…Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei acestei cărţi, căci vremea este aproape. Cine e nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine e spurcat, să se spurce încă. Cine este drept, să facă dreptate mai departe. Cine este sfânt, să se sfinţească încă. Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.

 Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate! Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna! Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa. Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat să vină, cel ce doreşte să ia în dar apa vieţii. Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei cărţi: De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta; Iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfântă şi de la cele scrise în cartea aceasta. Cel ce mărturiseşte acestea zice: Da, vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse! Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi cu toţi! Amin. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, Cap 22, verset 10-21.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.