Ortodoxie

Domnul meu și Dumnezeul meu !

Viața și moartea sunt taine mai presus de fire, sunt lucruri știute de creator înainte de a se întâmpla, le cunoaște din pântecele plămădirii lor în toată complexitatea unicității, eredității dar mai ales a harului.

Astăzi mai mult ca niciodată reflectez la viată și moarte, la patima celui pe care l-am perceput din fragedă pruncie ca fiind dragostea perfectă, bunătatea întruchipată, dovada jertfei supreme.

Domnul Meu și Dumnezeu Meu care mi-a dat viață, pricepere, sănătate, Domnul Meu întreit în persoane și în același timp ființă omenească.

Un om se naște, altul pleacă în altă dimensiune, unul se bucură, altul plânge. Aceste evenimente sunt realități care ne fac să conștientizăm cât de vurnerabili suntem în mâna universului. Azi și acum să medităm, măcar pentru o clipă la miracolul existenței noastre, la bunătatea fără margini a lui Dumnezeu prin tot ceea ce ne dăruiește zilnic și în fiecare clipă a vieții nostre de-a lungul anilor prin care trecem cu bune, cu rele, cu încercări, scriind în cartea vieții toate sentimentele, încercările, provocările acestei călătorii.

Astăzi vreau să îngenunchez în fața crucii lui Hristos, să îi mulțumesc pentru jertfa supremă a dragostei, o dragoste care a știut să fie îndelung răbdătoare, a găsit forța necesară să îngăduie loviri, scuipări, umilințe.

Iubirea s-a lăsat răstignită de ura și măndria lumii puțin credincioase, tocmai pentru a ne oferi o lecție pe care nimeni nu ne-a predat-o până la Hristos, și anume: ,,Crucea este calea prin care ajungem la înviere”.

Trupul și sângele Mântuitorului Iisus răstignit pe cruce a curs pentru păcatele mele și ale tuturor oamenilor. Hristos răstignit este axul central al universului, legătura dintre om și Dumnezeu, este scara pe care trebuie să urcăm la Rai, este libertatea noastră de a alege iubirea, bunătatea pentru totdeauna. Veșnicia binelui, a păcii este cel mai frumos cadou făcut întregii umanități și fiecăruia în parte.

Astăzi este despre Hristos răstignit pe cruce, este despre iubirea care se pogoară la Iad pentru a ne elibera din lanțurile morții, pentru a ne lumina sufletele cu puterea dumnezeirii. Astăzi iubirea jertfelnică ne eliberează din păcatul strămoșesc, ne scoate din întuneric la lumină și ne dăruiește pacea divină.

Astăzi îngenunchez în fața picioarelor pironite pe cruce, în fața Dumnezeului Meu, Mântuitorul întregii lumi, Iisus Hristos, astăzi vreu să șterg rănile însângerate ale celui care ne-a arătat calea, adevărul și viața, ne-a învățat că fără El nu putem face nimic, adică fără dragoste, fără asumarea crucii, căci ,, Nu există dragoste mai mare decât aceea de a-ți pune viața pentru apropele tău, iubindu-l ca pe tine însuși”. Ioan 15, 13

Asta a făcut Hristos pentru mine, pentru noi. Cum pot oare să îi mulțumesc, eu o mână de țărână însuflețită, pentru această dragoste nemărginită, necondiționată!?

Sănătatea trupească și sufletească, energia, creativitatea, inspirația, puterea de muncă, ajutorul primit atunci când avem nevoie, protecția divină oferită în toată vreamea și tot ceasul, sunt daruri de la Dumnezeu, purtarea de grijă neondiționată a Tatălui Ceresc. Pentru toate îi sunt recunoscătoare acum și în vecii vecilor.

Astăzi îmi îndrept gândul și recunoștința către Hristos, Fiul Omului răstignit pe cruce, așezat în mormântul pecetluit, nădăjduind cu tot sufletul la Slăvita Lui Înviere și biruința vieții asupra morții. După tristețe întotdeauna urmează bucurie, după ploaie mereu răsare soarele, după moarte întotdeauna urmează înviere. Toate în pronia și înțelepciunea de necuprins a Domnului Nostru Iisus Hristos, a Tatălui Ceresc și a Sfântului Duh a cărui pace și har să fie cu voi cu toți. Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.